Poradnictwo żywieniowe

Koordynator kursu: 

dr Agata Skop-Lewandowska: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Agata Skop-Lewandowska: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

mgr Paulina Tomaszewska,  higiena@cm-uj.krakow.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus(studia stacjonarne)

 

Wielkość fontu
Kontrast