Socjologia medycyny

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl
dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Elżbieta Ptak, e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl 
dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl
dr Grzegorz Wójcik, e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl
dr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Słaby, e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram zajęć, semestr zimowy 2022/23:

Harmonogram zajęć, semestr letni 2022/23:

  • Harmonogram gr 1
  • Harmonogram gr 2
  • Harmonogram gr 4
  • Harmonogram gr 7
  • Harmonogram gr 8
  • Harmonogram gr 10
  • Harmonogram gr 13
  • Harmonogram gr 14

Materiały dla studentów: dr Barbara Woźniak