Socjologia medycyny

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr Barbara Woźniak, dr Katarzyna Salamon, dr Ilona Barańska, dr Anna Prokop-Dorner, dr Elżbieta Ptak,  mgr Daria Wójcik, lek. Dawid Storman

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Harmonogram zajęć, semestr letni 2023/24:

Harmonogram zajęć, semestr zimowy 2023/24:

Materiały dla studentów: dr Barbara Woźniak