Socjologia Medycyny

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, e-mail: beata.tobiasz-adamczyk@uj.edu.pl
dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Elżbieta Ptak, e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl 
dr Tomasz Ocetkiewicz, e-mail: tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl
dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl
mgr Katarzyna Słaby, e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl

mgr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram zajęć, semestr letni 2021/22:

Harmonogram zajęć, semestr zimowy 2021/22:

Materiały dla studentów: dr Barbara Woźniak
Wielkość fontu
Kontrast