Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta bezglutenowa

Koordynator kursu: 

dr A. Skop-Lewandowska, e-mail: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr A. Skop-Lewandowska, e-mail: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Maraj, e-mail: malgorzata.maraj@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)