Wydział Lekarski III rok – studia stacjonarne i niestacjonarne

Koordynator kursu: 

dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 

Prowadzący:
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl
Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail:   dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl
Dr hab. Katarzyna Zawisza,  e-mail: katarzyna.zawisza@uj.edu.pl 
Dr Magdalena Koperny, e-mail: magdalena.koperny@uj.edu.pl 
Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 
Mgr Renata Majewska, e-mail:   renata.majewska@uj.edu.pl
Lek med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl
 
  • II termin zaliczenia z epidemiologii odbędzie się:
  • 05.09.2022 o godz. 13:30 – Aula Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7a

 

Zaliczenie z epidemiologii  odbyło się

w dniu 24.06.2022 o godz. 14:00 w następujących salach:

  • CDK, Aula AB – Osoby o nazwiskach rozpoczynjących się na literę:  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, T
  • CDK, Aula CD – Osoby o nazwiskach rozpoczynjących się na literę: K, L, Ł, M, N, O, Z, Ż 
  • Aula Katedry Biochemii Lekarskiej – Osoby o nazwiskach rozpoczynjących się na literę: P, R, S, V, W

 

Na skutek złożonych zastrzeżeń unieważniono jedno pytanie: 

  • Pyt. 7/29 dotyczące monitorowania zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 i miar jakie na tej podstawie można wyliczyć ze względu na niedoprecyzowanie dystraktorów. 
Pozostałe złożone zastrzeżenia/uwagi nie wpłynęły na zmianę klucza odpowiedzi.
Uzyskane punkty zostały przeliczone na wartości procentowe zgodnie do aktualnej liczby ważnych pytań testu. Zaliczenie testu końcowego od 24 punktów (61,5%). 
 
 Zajęcia w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają się w dniu 7 marca 2022 według harmonogramu zamieszczonego poniżej.
 
Harmonogram: 
  

 

Prowadzący:

Sale:

 

dr hab. Aleksander Gałaś

Katedra Biochemii Lekarskiej (KBL)

 

dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn

Zakład Higieny i Dietetyki (ZHiD)

 

dr hab. Agnieszka Pac

 

 

dr hab. Katarzyna Zawisza

 

 

dr Magdalena Koperny

 

 

dr Agnieszka Magiera

 

 

dr Elżbieta Sochacka-Tatara

 

 

lek. med. Magdalena Władysiuk