Wydział Lekarski III rok – studia stacjonarne i niestacjonarne

Koordynator kursu: 

dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

dr Elżbiet Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 

Prowadzący:
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl
Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail:   dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl
Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 
Mgr Renata Majewska, e-mail:   renata.majewska@uj.edu.p

Lek med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

WYNIKI

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM 

Materiały dla studentów 

Szczegółowa tematyka zajęć

   Prowadzący:  
     dr hab. Aleksander Gałaś  
     dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn  
     dr hab. Agnieszka Pac  
     dr hab. Katarzyna Zawisza  
     dr Agnieszka Magiera  
     dr Elżbieta Sochacka-Tatara  
     mgr Renata Majewska  
     lek. med. Magdalena Władysiuk  
Wielkość fontu
Kontrast