Wydział Lekarski III rok – studia stacjonarne i niestacjonarne

Koordynator kursu: 

dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 

Prowadzący:
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl
Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail:   dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl
Dr hab. Katarzyna Zawisza,  e-mail: katarzyna.zawisza@uj.edu.pl 
Dr Magdalena Koperny, e-mail: magdalena.koperny@uj.edu.pl 
Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 
Mgr Renata Majewska, e-mail:   renata.majewska@uj.edu.pl
Lek med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl
 
_____________________________________________________________

UWAGA !!!

Dodatkowy II termin z epidemiologii odbędzie się

w piątek 1.09.2023 o godz. 10:00 sala nr 8

Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej

_____________________________________________________________

Wyniki zaliczenia z Epidemiologii zostały zamieszczone w USOS-ie 

Odpowiedzi do złożonych zastrzeżeń: 

·         Pytanie 35. wersja 1 / pytanie 4. Wersja 2.  

Pomyłka drukarska (2 pierwsze odpowiedzi oznaczone jako A., brak odpowiedzi E.) nie wpłynęła na zmianę klucza odpowiedzi – poprawna była pierwsza odpowiedź oznaczona jako A.  

·         Pytanie 40. wersja 1 / pytanie 36. Wersja 2. – ponieważ do tego pytania wpłynęło najwięcej zastrzeżeń zamieszczam jeszcze raz krótkie podsumowanie interpretacji ryzyka względnego: 

Wyniki ryzyka względnego nie interpretujemy nigdy w kategoriach bezwzględnych, tylko w odniesieniu do grupy nieeksponowanej/referencyjnej. Każda kobieta również ma pozostałe cechy, jak wiek czy masę ciała (ryzyko zgonu kobiety w starszym wieku z otyłością może być znacznie wyższe niż ryzyko zgonu młodego mężczyzny z prawidłową masą ciała) 

– zastrzeżenie nie wpłynęło na zmianę klucza odpowiedzi 

Pozostałe zgłoszone zastrzeżenia były bezzasadnie, proszę szukać odpowiedzi na nie w materiałach z zajęć. 

Uwaga!

Progi zaliczenia przyjęte zgodnie z sylabusem przedmiotu. Nie podlegają negocjacjom.  

_____________________________________________________________

  

Prowadzący:

Sale:

dr hab. Aleksander Gałaś

Katedra Biochemii Lekarskiej (KBL)

dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn

Zakład Higieny i Dietetyki (ZHiD)

dr hab. Agnieszka Pac

dr hab. Katarzyna Zawisza

dr Magdalena Koperny

dr Agnieszka Magiera

dr Elżbieta Sochacka-Tatara

lek. med. Magdalena Władysiuk