Ocena stanu odżywienia z elementami antropometrii

Koordynator kursu: 

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

dr Agata Skop-Lewandowska: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

dr Wojciech Szot, e-mail: mcszot@cyf-kr.edu.pl

dr Małgorzata Maraj, e-mail: malgorzata.maraj@uj.edu.pl


Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus(studia stacjonarne)