Hygiene

Koordynator kursu: 

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Joanna Zając, e-mail: joanna.zajac@uj.edu.pl

dr Agata Skop-Lewandowska, e-mail: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

mgr Sylwia Jopek, e-mail: sylwia.jopek@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Maraj, e-mail: malgorzata.maraj@uj.edu.pl 

mgr Renata Majewska, e-mail: renata.majewska@uj.edu.pl 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)