Kursy obligatoryjne

Nazwa kursu

Kierunek

Rok studiów

Koordynator

Demografia i epidemiologia żywieniowa

Dietetyka II stopnia

I

dr hab. Agnieszka Pac

Epidemiologia

Kierunek lekarski

III

prof. dr hab. Małgorzata Bała

dr E. Sochacka-Tatara

Epidemiologia chorób           

Dietetyka I stopnia

I

dr hab. Agnieszka Pac

Epidemiologia i medycyna środowiskowa

Kierunek lekarsko-dentystyczny

II

dr hab. Agnieszka Pac

Epidemiology and Preventive Medicine

School of Medicine in English, DDS program

II

dr hab. Agnieszka Pac

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo I stopnia

II

dr Grażyna Puto

Higiena i Epidemiologia

Analityka medyczna

II

dr Elżbieta Sochacka-Tatara

Medical sociology

School of Medicine in English, MD program

II

dr Barbara Woźniak

Metodologia badań

Dietetetyka II stopnia

I

dr hab. Agnieszka Pac

Metodologia badań

Dietetetyka II stopnia

II

dr hab. Agnieszka Pac

Metodologia badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk med. i naukach o zdrowiu cz. I

Szkoła Doktorska

I

prof. dr hab. Małgorzata Bała

Metody badań społecznych

Zdrowie publiczne I stopnia

II

dr Anna Prokop-Dorner, dr hab. Katarzyna Zawisza

Metody komputerowego wspomagania analizy wyników prow. badań (bazy danych). Biostatystyka – cz. I

Szkoła Doktorska

I

dr hab. Agnieszka Pac

Podstawy socjologii i problemy społeczne

Zdrowie publiczne I stopnia

II

dr Barbara Woźniak

Psychologia

Analityka medyczna

I

dr A. Prokop-Dorner

Psychologia z socjologią

Farmacja

II

dr A. Prokop-Dorner

Public Health 

School of Medicine in English, MD program

III

dr hab. Aleksander Gałaś

Social aspects of dental practice

School of Medicine in English, DDS program

II

dr Tomasz Ocetkiewicz

Socjologia

Pielęgniarstwo I stopnia

I

dr Grzegorz Wójcik

Socjologia

Położnictwo I stopnia

I

dr Barbara Woźniak

Socjologia

Analityka medyczna

I

dr G. Wójcik

Socjologia medycyny

Dietetyka I stopnia

I

dr Barbara Woźniak

Socjologia medycyny

Kierunek lekarski

II

dr Barbara Woźniak

Socjologia medycyny

Ratownictwo medyczne

I

dr Tomasz Ocetkiewicz

Socjologia medycyny w stomatologii 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

II

dr Grzegorz Wójcik

Socjologia medycyny w zdrowiu publicznym

Zdrowie publiczne II stopnia

I

dr Grzegorz Wójcik

Socjologia ogólna i niepełnosprawności

Fizjoterapia

I

dr Tomasz Ocetkiewicz,

mgr Agnieszka Król

Socjologia żywienia

Dietetyka II stopnia

I

dr Anna Prokop-Dorner

Wstęp do metodologii badań

Dietetyka I stopnia

II

dr hab. Agnieszka Pac

Zdrowie publiczne

Dietetyka II stopnia

I

dr hab. Aleksander Gałaś

Zdrowie publiczne

Kierunek lekarski

III

prof. dr hab. Małgorzata Bała

dr Agnieszka Magiera

Zdrowie publiczne

Kierunek lekarsko-dentystyczny

III

prof. dr hab. Małgorzata Bała

dr Agnieszka Magiera

Kursy fakultatywne

Nazwa kursu

Kierunek

Rok studiów

Koordynator

Badania jakościowe – zastosowanie w pracy profesjonalistów medycznych

Kierunek lekarski

IV

dr Anna Prokop-Dorner

Cross-cultural psychology of health and illness

Farmacja

I

dr Grzegorz Wójcik

Culture – media – e-health

Kierunek lekarski

I

dr Anna Prokop-Dorner

Disability and independent living. The social dimension.

School of Medicine in English, MD program

III

mgr Agnieszka Król

Klimat – zdrowie – odpowiedzialność. Społeczne projekty badawcze

Kierunek lekarski

I

mgr Agnieszka Król

Kultura – Media – Zdrowie

Dietetyka II stopnia

II

mgr Aleksandra Piłat

Niepełnosprawność i niezależne życie. Wymiar społeczny

Kierunek lekarski

III

mgr Agnieszka Król

Niezbędnik inteligenta czyli społeczne wyzwania XXI wieku

Farmacja

I

mgr Aleksandra Piłat

Niezbędnik inteligenta, czyli społeczne wyzwania XXI wieku

Analityka medyczna

II

mgr Aleksandra Piłat

Piękna i bestia – socjologiczne koncepcje ciała

Kierunek lekarsko-dentystyczny

I

mgr Aleksandra Piłat

Piękna i bestia – socjologiczne koncepcje ciała

Kierunek lekarsko-dentystyczny

I

mgr Aleksandra Piłat

Piękna i bestia – socjologiczne koncepcje ciała

Kierunek lekarski

III

mgr Aleksandra Piłat

Praktyki rodzicielskie

Położnictwo II stopnia

I

mgr Agnieszka Król

Psychologia kulturowa a zagadnienia zdrowia i choroby

Kierunek lekarski

III

dr Grzegorz Wójcik

Religia a praktyki żywieniowe – kuchnie wybranych tradycji religijnych

Dietetyka I stopnia

 

dr Barbara Woźniak

Socjologia

Wydz. Lekarski

St. dokt

dr Barbara Woźniak

Socjologia choroby

Elektroradiologia

II

dr Tomasz Ocetkiewicz

Społeczne aspekty niepełnosprawności

Elektroradiologia

II

dr Tomasz Ocetkiewicz

Społeczne debaty wokół reprodukcji

Położnictwo II stopnia

II

mgr Agnieszka Król

dr Barbara Woźniak

Zastosowanie metod jakościowych w badaniach wzorów żywienia

Dietetyka I stopnia

III

dr Anna Prokop-Dorner

Zdrowie w realu – spotkania z praktykami

Kierunek lekarski

I

mgr Aleksandra Piłat