Współpraca

Pracownicy Katedry  współpracują z:

 • Austrian Red Cross, Vien, Austria w projekcie Uni Europejskiej Daphne II „Breaking the taboo – Empowering health and social service professionals to combat violence against older women within families” (2007-2009) – zobacz ulotkę
 • Austrian Red Cross, Vien, Austria w projekcie Uni Europejskiej HealthPro Elderly „Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, Inequality and Sustainability” (2003-2008) – zobacz www       -zobacz ulotkę
 • w projekcie Uni Europejskiej EuroWorkSafe „European semantic portal on workplace safety”   – zobacz ulotkę
 • Columbia Center for Children’s Environmental Health, Joseph L. Mailman School of Public Health w programie „Vulnerability of the Fetus/Infant to PAH, PM2,5 and ETS” („Wrażliwość płodu/noworodka na PAH, PM2,5 i ETS”)
 • Northern Centre for Healthcare Research, University of Groningen. Program: „Comparative research project on health status and the quality of life of elderly in Central European Countries”
 • Finnish Institute of Occupational Health Helsinki, Finland–SPB 2003/2004, „Cytogenetic Biomarkers and Human Cancer Risk”
 • National Institute of Public Health- Prague, Czech Republic

a także z wieloma ośrodkami krajowymi, takimi jak:

 • I Katedrą Chirurgii Ogólnej UJCM (badania epidemiologiczne nad rolą stylu życia w nowotworach przewodu pokarmowego)
 • Kliniką Gastroenterologii Akademii Medycznej w Białymstoku w programie: „Zakażenie Helicobacter pylori w Polsce – badania epidemiologiczne u dzieci i dorosłych z uwzględnieniem ryzyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz raka żołądka”
 • Kliniką Toksykologii Katedry Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych UJCM w programie „Uczelnia wolna od narkotyków”
 • Zakładem Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, we współpracy z Katedrą Urologii UJCM
 • Katedrą Chirurgii Szczękowo -Twarzowej UJ CM w Krakowie
 • Zakładem Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM w Krakowie – Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków
 • Kliniką Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ CM w Krakowie
 • Kliniką Chorób Dzieci, Oddział Pulmonologii i Alergologii UJ CM w Krakowie
 • Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie
 • Instytutem Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ UJ CM w Krakowie
Pracownicy Zakładu Higieny i Dietetyki współpracują z:
• Cochrane w ramach Cochrane Polska (przeglądy systematyczne i rozpowszechnianie wyników przeglądów COchrane)
• EVBRES COST Action (evidence-based research)
• GRADE Working Group (metodologia wytycznych postępowania klinicznego)
• NutriRECS (wytyczne dotyczące żywienia)