Edukacja i poradnictwo żywieniowe

Koordynator kursu: 

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Agata Skop-Lewandowska, agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

dr hab. Jadwiga Helbin, jadwiga.helbin@uj.edu.pl

mgr Paulina Tomaszewska,  higiena@cm-uj.krakow.pl

mgr Sylwia Jopek, sylwia.jopek@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus(studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast