Socjologia medycyny w zdrowiu publicznym

Koordynator kursu: 

dr Grzegorz Wójcik, e-mail:  grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Elżbieta Ptak, e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl 
mgr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

  • wykłady: każdy wtorek w okresie 1.03.-26.04.2022, 9:45 – 11:15, sala 138 (aula), Skawińska 8
  • ćwiczenia: każdy czwartek w okresie 3.03.-21.04.2022, 16:45 – 18:15, sala 151, Skawińska 8