SOCJOLOGIA MEDYCYNY W ZDROWIU PUBLICZNYM

Koordynator kursu: 

dr Grzegorz Wójcik, e-mail:  grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Elżbieta Ptak, e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl 
mgr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć: zajęcia w semestrze letnim

 

Wielkość fontu
Kontrast