Technologia żywności i potraw

Koordynator kursu: 

Dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Dr Agata Skop-Lewandowska, agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

Dr Jadwiga Helbin, jadwiga.helbin@uj.edu.pl

Mgr Paulina Tomaszewska, higiena@cm-uj.krakow.pl

 Mgr Artur Potocki, higiena@cm-uj.krakow.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast