Niepełnosprawność i niezależne życie. Wymiar społeczny

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 6

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram: zajęcia w okresie 13-17.06.2022. 

Materiały dla studentów