Hygiene

Koordynator kursu: 

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Joanna Zając, e-mail: joanna.zajac@uj.edu.pl

dr Agata Skop-Lewandowska: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

dr Magdalena Koperny, magdalena.koperny@uj.edu.pl

dr Wojciech Szot, e-mail: wojciech.szot@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast