Promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej pacjenta

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 1 i 2

Koordynator kursu: 

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram

Materiały dla studentów