Metodologia w naukach medycznych część II

Szkoła Doktorska –  II rok

 

Koordynator kursu: 
prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr hab. Agnieszka Pac,                  e-mail:   agnieszka.pac@uj.edu.pl
dr Elżbieta Sochacka-Tatara,         e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

   

Sylabus przedmiotu

 

Harmonogram