HIGIENA, kierunek LEKARSKI, II ROK

Koordynator kursu: 

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

dr Wojciech Szot, e-mail: wojciech.szot@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

dr Wojciech Szot, e-mail: mcszot@cyf-kr.edu.pl

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

dr Agata Skop-Lewandowska: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

mgr Sylwia Warzecha: e-mail sylwia.jopek@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

 

Tematyka zajęć 

 

Materiały dla studentów: