BIOSTATYSTYKA

Szkoła Doktorska –  I rok

 

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac,                 e-mail:   agnieszka.pac@uj.edu.pl
 

Prowadzący:

dr hab. Agnieszka Pac,                 e-mail:  agnieszka.pac@uj.edu.pl

dr hab. Agnieszka Micek,            e-mail:  agnieszka.micek@uj.edu.pl

dr hab. Wojciech Jawień,             e-mail:  wojciech.jawien@uj.edu.pl

dr Krystyna Stanisz-Wallis,         e-mail:  krystyna.stanisz-wallis@uj.edu.pl

mgr Renata Majewska,                e-mail:  renata.majewska@uj.edu.pl

 

Sylabus przedmiotu:

Aktualny sylabus przedmiotu można znaleźć na stronie:  https://sd.cm-uj.krakow.pl/pl/5/19

 

Harmonogram zajęć:

 

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.