Zdrowie publiczne

IV rok kierunku lekarskiego

 

Koordynator kursu:
Prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  

Prowadzący:
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  
Lek. med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

Dr Magdalena Koperny, e-mail: magdalena.koperny@uj.edu.pl 

Mgr Renata Majewska, e-mail: renata.majewska@uj.edu.pl

 

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM  

 

UWAGA !!!

Odpowiedź na zastrzeżenia studentów do pytań egzaminacyjnych (link do pliku).

 

Materiały dla studentów

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia):

·         studia stacjonarne

·         studia niestacjonarne

 

W roku akademickim 2022/23 zajęcia ze Zdrowia Publicznego rozpoczynają się w dniu 11 października – szczegóły w harmonogramie