Zdrowie publiczne

IV rok kierunku lekarskiego

 

Koordynator kursu:
Prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  

Prowadzący:
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  
Lek. med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

Dr Magdalena Koperny, e-mail: magdalena.koperny@uj.edu.pl 

 

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM  

_________________________

Odpowiedzi na zgłoszone przez studentów uwagi do pytań

podczas zaliczenia ze zdrowia publicznego 12.01.

_________________________

Materiały dla studentów

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia):

·         studia stacjonarne

·         studia niestacjonarne

 

W roku akademickim 2023/24 zajęcia ze Zdrowia Publicznego rozpoczynają się w dniu 10 października – szczegóły w harmonogramie