Kierunek lekarski

Rok II

Kurs realizowany w semestrze zimowym i letnim na studia stacjonarnych i niestacjonarnych

Koordynatorzy: dr hab. Małgorzata Bała, dr Barbara Woźniak, dr Tomasz Ocetkiewicz

Opis kursu

Kurs realizowany w semestrze zimowym i letnim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Koordynatorzy: dr Wojciech Szot, dr hab. Małgorzata Bała, dr Joanna Zając

Opis kursu

Rok III

Kurs realizowany w semestrze letnim na studia stacjonarnych i niestacjonarnych

Koordynatorzy: 
prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:  e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 

Opis kursu

Koordynatorzy: Wojciech Szot, Małgorzata Bała, Joanna Zając

Opis kursu

Koordynator: dr hab. Aleksander Gałaś

 

Zajęcia fakultatywne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

kiesy real.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.