BIOSTATYSTYKA W NAUKACH MDYCZNYCH – CZĘŚĆ II

Szkoła Doktorska –  II rok

 

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac,                 e-mail:   agnieszka.pac@uj.edu.pl
 

Prowadzący:

dr hab. Agnieszka Pac,                 e-mail:   agnieszka.pac@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Zawisza,          e-mail:   katarzyna.zawisza@uj.edu.pl

mgr Renata Majewska,                 e-mail:   renata.majewska@uj.edu.pl

 

 

Sylabus przedmiotu:

Aktualny sylabus przedmiotu 

 

Harmonogram zajęć:

Szczegółowy harmonogram zajęć