PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, I ROK I STOPIEŃ

Koordynator kursu: 

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

dr Agata Skop-Lewandowska, e-mail: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

dr Małgorzata Maraj, e-mail: małgorzata.maraj@uj.edu.pl


Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

.