Podstawy socjologii i problemy społeczne

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

  • wykład: wtorki, godz. 11:30-13:00, ul. Skawińska 8, s. 135
  • ćwiczenia gr 1: wtorki, godz. 13:15-14:45, ul. Skawińska 8, s. 135
  • ćwiczenia gr 2: wtorki, godz. 15:00-16:30, ul. Skawińska 8, s. 135

Materiały dla studentów