Podstawy socjologii i problemy społeczne

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Paulina Sekuła, e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast