Demografia i epidemiologia żywieniowa

Dietetyka I rok – studia stacjonarne II stopnia

 

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac, e-mail:  agnieszka.pac@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ,  e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

dr hab. Agnieszka Pac,                  e-mail:   agnieszka.pac@uj.edu.pl
dr Elżbieta Sochacka-Tatara,         e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

dr Agnieszka Magiera,                  e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Zawisza             e-mail:  katarzyna.zawisza@uj.edu.pl

 

   

Materiały dla studentów

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

 

Harmonogram

 

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM