Psychologia kulturowa a zagadnienia zdrowia i choroby

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 6

Koordynator kursu: 

dr Grzegorz Wójcik, e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Grzegorz Wójcik, e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram: zajęcia w semestrze letnim

Materiały dla studentów