Psychologia kulturowa a zagadnienia zdrowia i choroby

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

Ilona Barańska, Aleksandra Piłat-Kobla, Anna Prokop-Dorner, Elżbieta Ptak, Paulina Sekuła, Katarzyna Słaby

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram: zajęcia w semestrze letnim

Materiały dla studentów Aleksandra Piłat-Kobla