Praktyki rodzicielskie

Zajęcia fakultatywne, studia II stopnia, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla, email:  aleksandra.pilat@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram:

  • 08.03.2022 w godz. 12:20-14:40, s. 23, Zamoyskiego 58
  • 15.03.2022 w godz. 16:15-18:35, s. 9, Kopernika 25
  • 22.03.2022 w godz. 16:15-18:35, s. 9, Kopernika 25
  • 29.03.2022 w godz. 16:15-18:35, s. 9, Kopernika 25
  • 05.04.2022 w godz. 10:30-12:50, s. 23, Zamoyskiego 58
  • 12.04.2022 w godz. 10:30-12:50, s. 23, Zamoyskiego 58
  •  26.04.2022 w godz. 10:30-12:50, s. 23, Zamoyskiego 58
  • 10.05.2022 w godz. 10:30-13:45, s. 23, Zamoyskiego 58

Materiały dla studentów