PRAKTYKI RODZICIELSKIE

Zajęcia fakultatywne, studia II stopnia, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla, email:  aleksandra.pilat@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla, email:  aleksandra.pilat@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: zajęcia w semestrze letnim

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast