Aktualności – CM UJ

Aktualności – CM UJ

Grupa 5

wtorki, godz. 11:15-13:30 Kopernika 40, s. 137   Prowadzący: dr Grzegorz Wójcik   4.10.2022 Rola socjologii w medycynie. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Psychospołeczny wymiar zdrowia. Rola chorego. Symboliczne znaczenie choroby. Psychospołeczne wskaźniki zdrowia (dobrostan) (3 godz)   11.10.2022 Socjologia ciała. Definicja zjawiska medykalizacji i jej przykłady. Kulturowe i społeczne determinanty zdrowia i zachowań w zdrowiu i w chorobie. (3 godz)   18.10.2022 Społeczne nierówności […]